Tietosuojaseloste

ATK-MALMI:n tietosuoja

Yleistä

ATK-MALMI noudattaa kaikken tietosuojasääntelyä, kuten myös Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Suhtaudumme henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn vakavasti. Tähän kuuluu tietoen oikeudenmukainen, läpinäkyvä käsittely sekä tietosuojan periaatteiden tunnustaminen ja noudattaminen. Kunnioitamme rekisteröityneen oikeuksia ja käsittelemme tietoa vain laillisin perustein ja siinä määrin kuin on välttämätöntä ATK-malmi:n toiminnan palveluiden hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittely ATK-malmi:ssa on tehty läpinäkyväksi siten, että rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietää heitä koskevan tiedon käsittelystä. Tämä vaatii myös sen, että tarvittaessa on mahdollista osoittaa dokumenteista päätökset, valinnat ja toteutukset perusteluineen liittyen henkilötietojen käsittelyyn.

Valitsemme henkiötietojen käsittelyn suojaustarpeet ja -menetelmät riskiarvioinnin perusteella. Tällöin riskejä arvioidaan rekistöröityjen henkilötietojen sekä liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Henkilötietojen väärinkäyttöön ja niihin kohdistuvaan ukhaan liittyvät tapaukset tutkitaan, ja niistä raportoidaan sekä tiedotetaan tarpeen vaatiessa.

ATK-MALMI:n tavoitteena on noudattaa seuraavia tietosuojan periaatteita:

 • Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja tietoa kerätyn henkilön kannalta läpinäkyvästi.
 • Käyttötarkoitussidonnaisuus
  Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin tähän tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla.
 • Tietojen minimointi
  Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia sekä rajoitettuja vain tarpeellisiin käyttötarkoituksiin, joita varten tietoja käsitellään.
 • Täsmällisyys
  Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla paikkansapitäviä, virheettömiä ja tarvittaessa päivitettyjä.
 • Säilytyksen rajoittaminen
  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamista varten.
 • Aitous, eheys ja luottamuksellisuus
  Henkilötietoja on käsitellään niin, että varmistetaan niiden asianmukainen turvallisuus, mukaanlukien suojaaminen luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä

Uskonnen Oy
Malmin Kauppatie 18
00700 HELSINKI

Rekisteriasioihin vastaavat yhteystiedot:

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Uskonnen Oy (Y-tunnus: 2283319-3)
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää
asiakaspalvelustamme: 
info(at)uskonnen.fi
Puh 0452777997

Rekisterin nimi

Uskonnen Oy asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Uskonnen Oy verkkokaupan asiakkaaksi tai
ostanut Uskonnen Oy:lta tavaraa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tilausten Postin seurantatiedot

Säilytämme henkilötietojasi:

 • Verkkokaupassa viiden vuoden ajan
 • Sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
 • Kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • Yrityksemme ja sen työntekijät
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot (henkilötietolaki 26§)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
 • Oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Uskonnen Oy:n ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Uskonnen Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Uskonnen Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Ystävällisin terveisin Uskonnen Oy